HABITAT - GIAI ĐOẠN 3

HABITAT - GIAI ĐOẠN 3
HABITAT - GIAI ĐOẠN 3
HABITAT - GIAI ĐOẠN 3
  • Tiến độ

    Đang thực hiện

  • Ngày bắt đầu

    25/04/2024

  • Địa chỉ

    Số 08 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Các dự án khác

CENTRE MALL VÕ VĂN KIỆT Xem

CENTRE MALL VÕ VĂN KIỆT

EDNA HILL BEACH RESORT Xem

EDNA HILL BEACH RESORT

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN Xem

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN

LEGACY CENTRAL Xem

LEGACY CENTRAL