EDNA HILL BEACH RESORT

Được sự tín nhiệm của CDT, Trung Nam Co.,LTD được chọn làm nhà thầu, nhà cung cấp các giải pháp: an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, wifi đa vùng, âm thanh thông báo di tản và lưu trữ cho toàn Dự án.

EDNA HILL BEACH RESORT
EDNA HILL BEACH RESORT
EDNA HILL BEACH RESORT
  • Tiến độ

    Đang thực hiện

  • Ngày bắt đầu

    27/03/2024

  • Địa chỉ

    Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Các dự án khác

HABITAT - GIAI ĐOẠN 3 Xem

HABITAT - GIAI ĐOẠN 3

CENTRE MALL VÕ VĂN KIỆT Xem

CENTRE MALL VÕ VĂN KIỆT

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN Xem

PHÚ ĐÔNG SKY GARDEN

LEGACY CENTRAL Xem

LEGACY CENTRAL