Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

Trung Nam cung cấp, triển khai, lắp đặt hệ thống: Âm thanh thông báo, Âm thanh hội trường, Âm thanh hội nghị (Bosch), hệ thống Truyền hình hội nghị cho toàn Dự án.

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh
 • Tiến độ

  Đã hoàn thành

 • Ngày bắt đầu

  22/05/2021

 • Ngày hoàn thành

  31/12/2021

 • Địa chỉ

  Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh