tab_support
0909 26 3773
 

PT MEDICAL

 

Trung Nam cung cấp, triển khai hệ thống mạng dữ liệu Data, tổng đài nội bộ, hệ thống switch, wifi kết nối.

Các dự án khác
    Chưa có dự án cùng loại nào