tab_support
0909 26 3773
 

Habitat Binh Duong

  • habitat binh duong w
 

Trung Nam cung cấp, triển khai hệ thống IP Camera an ninh, Hệ thống Âm thanh thông báo, hệ thống chuyển mạch, siwtch, mạng Data, truyền hình cáp, tổng đài nội bộ, wifi cho 2 khối chung cư & Nhà điều hành.

Các dự án khác