tab_support
0909 26 3773
 

Chung cư Bàu Cát 2

 

Trung Nam cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống IP Camera (CCTV) thương hiệu Provison-ISR & hệ thống Âm thanh thông báo (P.A) thương hiệu Bosch.

Các dự án khác