tab_support
0909 26 3773
 

Bệnh viện Hùng Vương

 

Trung Nam cung cấp, triển khai hệ thống IP Camera an ninh Provision-ISR, Hệ thống Âm thanh thông báo di tản Bosch, hệ thống tổng đài, Tủ Rack cho toàn Dự án.

Các dự án khác
    Chưa có dự án cùng loại nào