tab_support
0909 26 3773
 

Bến Du thuyền Quận 7, TP. HCM

 

Trung Nam cung cấp, triển khai hệ thống IP Camera an ninh Provision-ISR, Hệ thống Âm thanh thông báo, hệ thống mạng Data, hệ thống tổng đài điện thoại, hệ thống Wifi ...

Các dự án khác
    Chưa có dự án cùng loại nào